Kindercoaching en training Mienoe

Welkom op de website van kindercoaching en training Mienoe Deurne. Wat fijn dat je me gevonden hebt en een kijkje komt nemen. Via deze website probeer ik je zo helder mogelijk informatie geven over verschillende vormen van coaching die ik aanbied en over de groepstrainingen, Rots en Water en Balanskidz. Hopelijk wordt na het lezen al veel duidelijk over wat ik jullie kan bieden en hoe mijn werkwijze en aanpak is. Natuurlijk ben je altijd vrij om persoonlijk contact met mij op te nemen en ik beantwoord graag al jullie vragen!

O ja, overal waar kinderen staat mag je ook jongeren lezen, ik begeleid kinderen van 4 t/m 15 jaar.

Rots en Water Trainer Deurne

Mijn aanbod

Coaching

Coaching is er voor kinderen van 4 t/m 15 jaar. Ik bied hulp aan kinderen en ouders die een hulpvraag hebben m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag. De aanpak en werkwijze verschilt per hulpvraag. Coaching is altijd maatwerk.

Balanskidz

Balanskidz is een groepstraject voor kinderen van 6-9 en 10-15 jaar. Je ontdekt, wie je bent, wat je voelt en wat je wil. Wat kan jou helpen en hoe pak je dat aan? Goed voor jezelf en goed voor een ander zijn in balans! Lees meer op mijn website balanskidz.nl.

Rots en Water

Rots en Water is een groepstraject dat wordt aangeboden voor kinderen tussen 4 en 15 jaar. Rots en Water is een psycho fysieke training waarbij we werken aan weerbaarheid en sociale competenties. Lees meer op mijn website rotsenwaterdeurne.nl.

Kindercoaching Deurne

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders. Als kindercoach begeleid ik ouders en kinderen wanneer ze problemen ervaren op het gebied van gedrag, sociale en/of emotionele ontwikkeling.

Wat is het verschil met therapie en hoe zit het met vergoedingen?

Voor een therapeut krijg je meestal een verwijzing van een huisarts, GGD of jeugdzorg. De zorgen zijn ernstig of complex. Een coach benader je zonder verwijzing en zet je in voor de wat lichtere problematieken op sociaal/emotioneel gebied of bij mildere gedragsproblemen.

Het verschil zit hem in begeleiding (coach) en behandeling (therapeut). Een therapeut wordt daarom ook vaak vergoed door een zorgverzekering. Een coach is er om ondersteuning en begeleiding te bieden voor kinderen met een “gezonde” ontwikkeling. Vandaar dat een coach niet vergoed wordt door een zorgverzekering.

Kunnen er dan geen kinderen terecht met complexere problematieken of ernstige geragsproblemen?

Ja dat kan wel, maar vanuit een ander oogpunt. Bijvoorbeeld wanneer ze lang op een wachtlijst staan voor gespecialiseerde hulp. Deze kinderen kunnen bij mij terecht om vast stapjes te maken. In goed overleg wordt dan bepaald wat het doel moet zijn van de begeleiding. Kinderen kunnen ook na afloop van therapie terecht bij mij.

Om lekker in je vel te blijven zitten is het helpend om aandacht te blijven behouden voor wat je geleerd en als positief ervaren hebt. Samen kunnen we dan bekijken waar ik het kind bij kan helpen om zich mentaal sterk te blijven voelen.

Praktijkruimte kindercoach Deurne
Weerbaarheidstraining kindercoach Deurne

Hoe ga ik te werk

Kinderen én ouders

Als coach begeleid ik kinderen en ouders. Ik help ze op weg in hun ontwikkeling. Er ontstaan inzichten, verandering wordt in gang gezet en soms wordt het ervaren probleem opgelost of niet meer als probleem ervaren.

Om succesvol te coachen sluit ik altijd aan bij de interesses, behoeften en belevingswereld van het kind. Met behulp van creatieve activiteiten, spel, fysieke oefeningen en verschillende communicatietechnieken proberen we een gesteld doel te behalen.

Vrijblijvend intakegesprek

Tijdens een gratis en vrijblijvend intakegesprek bespreken we de hulpvraag en brengen we in kaart welke vorm van begeleiding passend is. Dit eerste gesprek is zonder kind om vrijuit alles te kunnen bespreken. Ouders spelen een belangrijke en ook actieve rol in het traject.

Ik wil graag bereiken dat kind en ouder(s) na de coaching zelf weer verder kunnen met de handvatten die ze hebben gekregen, de inzichten die ze hebben verschaft en de ervaring die ze hebben opgedaan.

Kindercoaching Deurne
Oudergesprek kindercoaching Deurne

Doelen stellen

Hier beschrijf ik waarom en hoe we een doel stellen voorafgaand aan het coaching traject. Ik beschrijf dit vrij uitgebreid zodat jullie een goed beeld krijgen van mijn werkwijze. Er is veel aanbod. Wil je weten of mijn manier van werken bij jullie past? Lees dan vooral verder…

Waarom doelen stellen?

Het is fijn als de verwachtingen van elkaar realistisch en helder zijn, zo voorkomen we teleurstellingen of misverstanden. Het allerbelangrijkste is dat een kind op de juiste plek zit. Mede door het stellen van doelen komen we erachter of de hulpvraag passend is bij mijn expertise.

Hoe?

  • Positief doel stellen
  • Persoon en gedrag scheiden
  • Motivatie
  • Dynamisch

Positief doel stellen

We stellen een doel altijd positief. Bij een negatief gesteld doel kan een kind het gevoel krijgen dat er iets mis is met hem of haar en moet veranderen om wel een “goedgekeurd” kind te worden.

Ter verduidelijking geef ik een eenvoudig voorbeeld:

  • Negatief gesteld doel door ouders: “we willen dat zij niet zo verlegen is en niet altijd zo negatief praat over zichzelf”.
  • Positief gesteld doel door kind; “ik wil graag meer zelfvertrouwen ontwikkelen en een positiever zelfbeeld krijgen”.
Kindercoach Deurne
Speltherapeutisch hulpverlener Deurne

Persoon en gedrag scheiden

Een ander belangrijk gegeven bij het bespreken en stellen van doelen is dat we onderscheid maken tussen de persoon het gedrag. Gedrag kan afgekeurd worden maar het kind zelf nooit. Ter verduidelijking nog een voorbeeld:

  • Persoon afkeuren: “mijn kind is altijd boos en agressief, ik ben helemaal klaar met hem, hij moet veranderen”.
  • Gedrag afkeuren: “mijn kind heeft soms last van boze buien en uit dat door te slaan en schoppen, ik zou graag willen dat hij eerst naar een rustige plek loopt, kalm wordt en dan in gesprek gaat met mij”.

Motivatie

Om succesvol te kunnen coachen is er motivatie vanuit het kind nodig. Kinderen denken wanneer ze dat kunnen dus ook mee over hun eigen doelen. 

Soms ervaart het kind geen probleem, maar de ouder wel. Wanneer het kind met zijn of haar gedrag voor elkaar krijgt wat het graag wil dan heeft het kind ook geen reden om ander gedrag te oefenen of bepaalde vaardigheden aan te leren.

Voordelen benoemen die het behalen van een doel een kind oplevert helpt vaak ook om gemotiveerd te raken.

Kindercoach Deurne
Jongerencoaching Deurne

Dynamisch

Een voorafgaand aan de coaching gesteld doel, kan tijdens het traject veranderen. Misschien is het doel snel behaald en kunnen we het groter maken, of blijkt het doel niet haalbaar en verkleinen we het doel. Soms komen we erachter dat er een ander doel is wat meer prioriteit heeft. Het doel kan ook zijn om meer inzicht te krijgen in de belevings- en gevoelswereld van het kind. Het is ook mogelijk dat er i.p.v. voor het kind een doel voor ouders gesteld wordt. 

 Coaching is altijd maatwerk, gedurende het traject bespreken we wat wenselijk is met het kind en met de ouders.

Aanpak kindercoach Deurne

Hieronder beschrijf ik drie expertises van mij die ingezet kunnen worden tijdens een coaching traject.

Speltherapeutische benadering

Soms vraagt de client of situatie erom dat er minder doel- en planmatig wordt gewerkt. Bijvoorbeeld wanneer kinderen erg jong zijn, kinderen met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen/(faal)angstige kinderen, of wanneer ouders gewoon graag meer inzicht zouden willen hebben in de belevings- en gevoelswereld van een kind. Een voorbeeld:

“Wij willen inzicht krijgen in de belevings- en gevoelswereld van ons kind om het gedrag van ons kind te kunnen verklaren. Als dat lukt kunnen we beter aansluiten bij de behoeften van ons kind en zo gedragsproblemen verminderen of voorkomen”.

Ik heb een aanvullende expertise als spel therapeutisch hulpverlener. Bij hulpvragen of kind kenmerken die beter passen bij een spel therapeutische aanpak maak ik gebruik van deze expertise.

Mindfulness 4-kids

Voor ouders en kinderen die affiniteit voelen met mindfulness en een hulpvraag hebben die daarbij aansluit, kan ik 1 op 1 mindfulness training geven.

Bijvoorbeeld hulpvragen over; Omgaan met keuzestress, emoties, prikkelverwerking en spanningen. Zelfacceptatie, lichaams- ,emotioneel en zelfbewustzijn vergroten. Concentratie en focus verbeteren. Leven in het nu en relativeringsvermogen versterken. Meer rust, geluk en vreugde ervaren.

Het algemene overkoepelende doel is: kennis maken met- en beoefenen van mindfulness om het vervolgens toe te kunnen passen in jouw dagelijkse leven.

Kindercoach Mienoe Favicon

Brain Blocks

Kinderen en ouders die te maken hebben met autisme kunnen bij mij terecht voor Brain Blocks, een visueel hulpmiddel waarmee je taal kan geven aan de werking van het brein. Brain Blocks geeft  inzicht in de gevoels- en belevingswereld van een persoon. Brain Blocks wordt ingezet voor psycho educatie, d.w.z.  kennis en begrip vergroten. Daarnaast voor begeleiding, hulp bieden bij jouw sociaal/emotioneel functioneren. 

Niet alleen bij autisme maar ook bij andere vragen kan Brain Blocks soms verheldering geven.

Autismespecialist Deurne